ISIC Help Line

Help line - ISIC

     "ISIC Help Line" jest bezpłatną, wielojęzyczną alarmową linią telefoniczną przeznaczoną dla posiadaczy legitymacji do korzystania tylko w nagłych wypadkach. We wszystkich pozostałych sytuacjach, kiedy potrzebujesz po prostu skontaktować się z biurem wystawiającym ISIC w celu uzyskania informacji najlepiej skorzystaj ze strony internetowej www.isic.org.

   ISIC Help Line działa na zasadzie "collect call" - koszt rozmowy opłacony jest przez żądanego abonenta.

   Będąc w nagłej potrzebie w trakcie pobytu za granicą możesz przez 24 godziny na dobę, w kilku najważniejszych językach świata uzyskać pomoc w przypadku:

  • zagubienia dokumentów podróżnych - zostanie zorganizowana pomoc w wystawieniu dokumentów zastępczych
  • potrzeby znalezienia odpowiedniej pomocy medycznej, bądź lekarstw niedostępnych w kraju pobytu (koszty wysyłki i lekarstw ponosi posiadacz legitymacji)
  • potrzeby skorzystania z pomocy prawnika porozumiewającego się w języku polskim
  • potrzeby kontaktu z najbliższą placówką dyplomatyczną RP
  • potrzeby przesłania pilnych wiadomości do rodziny

UWAGA!!!
   Wszelkie w/w usługi świadczone są w wypadkach nagłych i uzasadnionych.
   Wszelkie koszty wysyłki, wystawienia nowych dokumentów itp. obciążają posiadacza legitymacji.

   W celu skorzystania z pomocy "ISIC Help Line" należy zadzwonić do centrali międzynarodowej kraju, w którym przebywasz, a następnie poprosić o połączenie z numerem "ISIC Help Line" - znajdziesz go na odwrocie swojej legitymacji (oraz na dole strony). Jeżeli jesteś użytkownikiem ISIConnect połączenie z Help Line możesz także uzyskać wybierając 7 w menu głównym.

   Po uzyskaniu połączenia należy podać operatorowi:

  1. numer legitymacji ISIC (12-cyfrowy numer na hologramie)
  2. narodowość
  3. język, w którym chcesz rozmawiać
  4. rodzaj problemu

+44 20 8762 8110

 

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl