Ubezpieczenie w Polsce (NNW)

Nie wybierasz się za granicę, ale chcesz być ubezpieczony od NNW??? Teraz możesz nabyć legitymację tylko z tym ubezpieczeniem na terenie Polski.

Bez względu czy podróżujesz czy nie, nie zaszkodzi się ubezpieczyć. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych, jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce gwarantuje Twoja legitymacja ISIC.

LEGITYMACJA ISIC Z NNW POLSKA

Cena legitymacji ISIC: 59 PLN

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem ALMATUR a Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. posiadacz waznej legitymacji - karty ISIC (z wyłączeniem legitymacji kupionych w biurach Akademickiego Związku Sportowego), ISIC-PTSM, ITIC, IYTC jest objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu - 20 000 PLN
  • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 10 000 PLN
  • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych - 4 000 PLN
  • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 1 do 60 dnia pobytu w szpitalu(minimum 10 dni)

Wyłączenia:

Odpowiedzialność Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.:

  • Odszkodowanie nie przysługuje Ubezpieczonemu, w stosunku do którego istniały przeciwskazania lekarskie co do odbycia podróży zagranicznej, jeżeli to miało wpływ na powstałe zdarzenia objęteochrona ubezpieczeniową
  • w przypadku zdarzeń powstałych wskutek działania niezgodnego z prawem obowiązującym w kraju pobytu
  • w przypadku wszelkich zdarzeń powstałych przed datę rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, a zgłoszonych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia
  • wypadków wynikających z uprawniania sportów ekstremalnych (o ile nie zostało dokupione właściwe doubezpieczenie).

Postępowanie w razie wypadku na terenie Polski

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należy dokonać zgłoszenia szkody w Gothaer TU S.A.  telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@gothaer.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ISIC NNW

SWU-KL-NNW-2016-2017-GOTHAER.pdf (799.0 KiB)
© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl